Gratis levering vanaf € 100
Gratis retourneren binnen 100 dagen

Bescherming persoonsgegevens nl.hardloop.com


1 - Persoonsgegevens - Cookies - Privacy

1.1. Verzamelde gegevens

Onder "gegevens" verstaat HARDLOOP alle informatie over de Gebruiker die hij of zij vrijwillig verstrekt bij het openen van een Gebruikersaccount op de Website of die wordt verzameld tijdens het gebruik van de Website.

HARDLOOP verzamelt in overeenstemming met de geldende wetgeving persoonsgegevens over klanten die de website nl.hardloop.com bekijken, met name door het gebruik van cookies.

Deze gegevensverzameling wordt uitgevoerd:

 • wanneer de Gebruiker een account aanmaakt,
 • wanneer de Gebruiker zich abonneert op nieuwsbrieven of meldingen die HARDLOOP aanbiedt,
 • wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst of een retourzending aanvraagt op de Website,
 • wanneer de Gebruiker contact opneemt met de Klantenservice van HARDLOOP,
 • wanneer de Gebruiker deelneemt aan een promotiespel / wedstrijd,
 • wanneer de Gebruiker op de website surft en artikelen bekijkt,
 • wanneer de Gebruiker een opmerking of een mening over een artikel schrijft,
 • wanneer de Gebruiker een artikel schrijft of deelneemt aan het forum.

De gegevens omvatten dus zowel registratiegegevens als gebruiksgegevens, zoals hieronder bedoeld:

 • De registratiegegevens betreffen de gegevens die worden verstrekt door de Gebruiker die zich via het Registratieformulier op de Website registreert: voornaam, achternaam, geldig e-mailadres, wachtwoord. Deze registratiegegevens zijn niet openbaar. Een gebruikersnaam wordt toegewezen in de volgende vorm: Voornaam en eerste letter van de achternaam gevolgd door een punt (bv. Laurent Durand zal de gebruikersnaam Laurent D. hebben).
 • Toch kan de Gebruiker besluiten zijn of haar voor- en achternaam als Gebruikersnaam te gebruiken door zijn of haar Gebruikersnaam via "Uw Hardloop" onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid aan te passen. Als Gebruiker van de Website moet u ervoor zorgen dat de gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd, juist en volledig zijn
 • Gebruikers die op het registratieformulier het vakje "Ik ben een professional" aanvinken, krijgen hun voor- en achternaam als gebruikersnaam. Hun e-mailadres zal toegankelijk zijn via hun openbaar profiel.
 • De gebruiksgegevens betreffen de gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u inlogt op de Website, zoals bijvoorbeeld het IP-adres, en de gegevens die u verstrekt tijdens het gebruik van de site: geslacht, geboortedatum, adres, uiterlijk, interesses, en alle andere gegevens die in "Uw Hardloop" staan.

1.2. Doeleinden van de gegevensverwerking

De gegevens worden alleen verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden en meer in het algemeen om te voldoen aan de geldende wetgeving die van toepassing is op technische internetdienstverleners.

1.2.1. Doeleinden van de verwerking van registratiegegevens

Deze gegevens zijn nodig om het account van de Gebruiker aan te maken en te beheren en om de Gebruiker in staat te stellen om te profiteren van de functies van de Website.

Deze gegevens kunnen eventueel met zijn of haar toestemming, die hij of zij geeft door het aanvinken van de daartoe bestemde vakjes, door HARDLOOP worden gebruikt voor klantenwerving.

HARDLOOP gebruikt het e-mailadres of andere informatie waarmee een Gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd niet zonder zijn toestemming. HARDLOOP kan het e-mailadres van een Gebruiker voor niet-commerciële doeleinden gebruiken (bijvoorbeeld voor het verzenden van een nieuwsbrief). De Gebruiker heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze berichten.

1.2.2. Doeleinden van de verwerking van gebruiksgegevens

Deze gegevens dienen om statistieken op te stellen over het bekijken van de pagina's van de Website (bijvoorbeeld analyse van het op de Website gegenereerde verkeer).

Deze informatie kan worden gebruikt om de werking te optimaliseren en de kwaliteit van de Website en de doeltreffendheid van marketing- of reclamecampagnes van HARDLOOP te verbeteren.

1.3. Ontvanger van de gegevens

Aangezien sommige van onze zakenpartners buiten de Europese Unie gevestigd kunnen zijn, in landen die geen passend beschermingsniveau hebben, zijn deze partners contractueel verplicht de Europese principes inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

De Gebruiker wordt er echter op gewezen dat deze gegevens openbaar kunnen worden gemaakt op grond van een wet, een voorschrift of een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit.

1.4. Gegevensbeveiliging

HARDLOOP hecht bijzonder veel belang aan de beveiliging van gegevens en treft alle passende maatregelen om het risico van verlies, beschadiging of misbruik van gegevens te beperken.

Een wachtwoord bij het openen van een account is dus noodzakelijk om het account te beschermen tegen toegang door onbevoegden. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en voor het gebruik ervan.

1.5. Het bewaren van gegevens

De gegevens worden opgeslagen op de servers van HARDLOOP en worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gebruik van het account van de Gebruiker. De Gebruiker wordt er echter op gewezen dat, zodra het account om welke reden dan ook is gedeactiveerd, de gegevens en de bijbehorende inhoud gedurende een jaar na de deactivering van het account zullen worden bewaard. Na deze periode zullen de gegevens en de bijbehorende inhoud van de servers van de Website worden verwijderd.

1.6. Rechten van de gebruiker

Overeenkomstig de Franse wet "Informatica en Vrijheden" nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens, staat HARDLOOP de daadwerkelijke uitoefening toe van de rechten die de wet heeft erkend aan personen wier gegevens worden verwerkt, namelijk:

 • het recht van deze personen op toegang tot hun eigen persoonsgegevens die door HARDLOOP worden verwerkt,
 • de uitoefening van het recht van bezwaar door deze personen tegen gegevens die geen verband hebben met het beoogde doel,
 • het recht op het betwisten van en het bijwerken van gegevens die hen betreffen, als die onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn,
 • de mededeling aan deze personen van de logica die de grondslag van de geautomatiseerde verwerking vormt, indien er op basis van de verwerking een besluit wordt genomen dat voor hen rechtsgevolgen heeft.

De Gebruiker heeft toegang tot de persoonsgegevens en kan deze zo nodig laten corrigeren of wissen en zich verzetten tegen de verstrekking ervan aan derden:

 • door in te loggen op zijn profiel en zijn persoonlijke gegevens te wijzigen;
 • of door contact op te nemen met de persoon die belast is met het beheer van de persoonsgegevens op het volgende e-mailadres: hello@hardloop.com;
 • of op het volgende postadres: HARDLOOP, Données Personnelles, 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, Frankrijk

2 - Cookies

De Website nl.hardloop.com maakt gebruik van cookies. De gegevens die via dit automatische traceringsproces worden verzameld (d.w.z. bezochte pagina's, gebruikt browsertype, tijd en datum van het surfen, door de Gebruiker aangeklikte advertenties) zijn anoniem en worden uitsluitend door HARDLOOP gebruikt om de kwaliteit van de Website te verbeteren (bijvoorbeeld om uw zoekresultaten te verbeteren of om de getoonde advertenties op u af te stemmen).

De Gebruiker kan bezwaar maken tegen het opslaan van deze cookies door zijn computer te configureren volgens de op de website https://www.cnil.fr beschreven methodes, met dien verstande dat de Gebruiker in dat geval mogelijk geen toegang heeft tot alle functies van de website nl.hardloop.com.

3 - Privacybeleid

Elke Gebruiker heeft een gebruikersnaam en heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan het community-gedeelte van de site en zo zijn community-profiel openbaar te maken door het invullen van "Uw Hardloop" en "Wijzig mijn openbare profiel" of door het toevoegen van minstens één van de volgende elementen: review, post (forum), opmerking, foto of video of door het volgen van het profiel van een andere Gebruiker. Hij kan zijn community-profiel bekijken onder "Uw Hardloop" / "Bekijk uw openbare profiel" en kan het wijzigen onder "Uw Hardloop" / "Wijzig uw openbare profiel".

De Gebruiker wordt er ook op gewezen dat gegevens die hem betreffen door HARDLOOP kunnen worden gebruikt om aan te bieden om gevolgd te worden en/of gevolgd te worden door andere Gebruikers, die zijn geselecteerd op basis van de genoemde gegevens; deze gegevens worden met uitzondering van de gegevens die toegankelijk zijn via het openbare profiel, niet meegedeeld aan de Gebruikers in kwestie en worden dus uitsluitend voor dit doel door HARDLOOP gebruikt. De Gebruiker stemt in met dit gebruik van zijn gegevens.